Logo Zorgboerderij de Karrewielen
zorgboerderijbiggetjesmeisje en koelakenveldersvarken

 

Bedrijf

Zorgboerderij De Karrewielen is een kleinschalig agrarisch bedrijf. Er is een moestuin en een kas waarin groente, fruit en bloemen geteeld worden. Verder zijn er verschillende dieren waar voor gezorgd moet worden zoals: koeien, schapen, kippen, konijnen en een pony.

Aantal plaatsen

Zorgboerderij De Karrewielen heeft ongeveer acht plaatsen voor dagbesteding beschikbaar.

Doelgroepen Zorgboerderij

De Karrewielen wil een dagbesteding aanbieden waarbij de aandacht voor de mogelijkheden van de individuele cliënt voorop staat. De productie is van ondergeschikt belang. Er wordt gekeken naar wat de mogelijkheden van de cliënt zijn en waar de interesses liggen. De werkzaamheden worden daarop aangepast. De leeftijd van de clienten kan varieren van 6 jaar tot boven de tachtig. Wat de doelgroepen betreft kunt u denken aan:

• Mensen met een verstandelijke beperking

• Jongeren die op school vast lopen

• Mensen met een psychische zorgvraag

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn zeer divers. Er zal veel werk in de groentetuin en in de kas zijn, de koeien moeten gevoerd en de stal moet worden uitgemest. Alle dieren hebben hun dagelijkse verzorging nodig en zo ook de dierenverblijven. Indien de cliënt zich interesseert voor het proces van het maken van kaas, mag er in de eigen kaasmakerij meegeholpen worden. Tevens is er veel werk op en rond het erf zoals het eenvoudig onderhoud van de gebouwen en het verzorgen van de boomsingel. Ook is er een wekelijkse ‘knutselmiddag’ en een kookmoment.

Samenvatting

Dagbesteding op Zorgboerderij De Karrewielen betekent werken op een knusse plek waar een ieder op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo de werkzaamheden kan uitoefenen. Productie is van ondergeschikt belang. Rust, ruimte en aandacht voor elkaar zorgen voor een harmonisch geheel waarbij een ieder zich veilig kan voelen.

De karrewielen hebben een klachtenprocedure en zijn sinds oktober 2012 aangesloten bij de landelijke klachtencommissie landbouw en zorg.

De zorgboerderij is zelfstandig en de financiering gebeurt buiten de instelling om, bijvoorbeeld uit het PGB.

logo